עני על השאלות וזכי
בכסף מתנה!
כל שאלה שווה 20 ₪ לקניות באתר.
למה את מחכה? שחקי ותזכי
בהצלחה!
שאלה מס' 1 מתוך 0
מה מציין חג הפסח?
שאלת
בונוס!
עני נכונה על השאלה
ותזכי בפרס שווה במיוחד
בנוסף לסכום שצברת עד כה!
ביציאת מצרים,
איזה ים נקרע לשניים?